• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
ZAKOŃCZONO ODBUDOWĘ DROGI W M. NIELUBIA Drukuj
piątek, 15 listopada 2019
Po wielu latach oczekiwań mieszkańcy Nielubi doczekali się odbudowy zniszczonej drogi nr 100046D.

Zanim jednak to się stało Gmina wielokrotnie aplikowała o środki zewnętrzne do wielu instytucji, aż w końcu udało się i dzięki temu mogliśmy wykonać długo oczekiwane prace – mówi Krzysztof Wołoszyn, wójt Gminy Żukowice.

Pozyskaliśmy blisko 515.000,00 złotych
ze środków zewnętrznych, a łączna wartość zadania to kwota ok. 1.150.000,00 złotych.

Prace na drodze gminnej (od drogi krajowej nr 12) prowadzone były na odcinku 802 m i szerokości 5 m, z miejscowymi poszerzeniami i składały się z dwóch etapów.
W ramach pierwszego etapu tzw. wodno-kanalizacyjnego w drodze wykonano modernizację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. wymianę rur, hydrantów, zasuw, nawiertek i zestawów wodomierzowych.

Prace związane z drugim etapem polegały na remoncie nawierzchni istniejącej jezdni, montażu krawężników betonowych wraz ze ściekami przykrawężnikowymi, regulacją wysokościową istniejących wpustów ulicznych oraz pokryw nastudziennych kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonano jednostronnie utwardzenie pobocza o szerokości 1,2 m w celu umożliwienia komunikacji.

Dziurawa, wyboista, nierówna z zastojami wód opadowych droga zmieniła się w ciągu kilku miesięcy w zupełnie nową drogę o nawierzchni bitumicznej z prawidłowym odwodnieniem. W ramach bieżącej inwestycji wykonano również dodatkowo remont elementów istniejącego przepustu drogowego m.in. przyczółków oraz barierek. Ponadto dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w okolicach kanału Średni Potok posadowiono urządzenia bezpieczeństwa w postaci barierek ochronnych.

To jeszcze nie koniec prac na tym odcinku drogi. W przyszłym roku planowane są kolejne prace– planujemy wykonać chodnik z jednej strony tej drogi, tak aby poprawić dodatkowo bezpieczeństwo mieszkańców Nielubi – mówi wójt Gminy Żukowice.

GALERIA ZDJĘĆ - przed
GALERIA ZDJĘĆ - po
 
Top! Do góry