• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ŻUKOWICE - SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE ASF Drukuj
czwartek, 21 listopada 2019
W imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii zapraszamy, na spotkanie informacyjne w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń.

Spotkanie odbędzie się dnia 22.11.2019 r. w świetlicy Wiejskiej w m. Ruszowice, ul. Tęczowa 55, godz. 14:00.

Zebranie będzie miało na celu przestawienie informacji na temat choroby m.in. zapobieganie rozprzestrzenianiu, zasady postępowania, informacje o dodatkowych działaniach podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF w Polsce.

W związku z opublikowaniem decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej zmieniającej załącznik w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, informujemy, że  na jej mocy wybrane obszary województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego zostały objęte obostrzeniami w związku z nieoczekiwanym pojawieniem się tej choroby u dzików.

Gmina Żukowice znajduję się w obszarze ochronnym (strefa żółta)https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii:
- W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
- Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
- muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
- w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
- w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.


Więcej informacji:

https://www.wetgiw.gov.pl

 
Top! Do góry