• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
wtorek, 04 sierpnia 2020
...PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Drukuj
piątek, 22 listopada 2019
W 2019 r., na terenie województwa dolnośląskiego, odnotowano 2 wypadki śmiertelne w rolnictwie, które nastąpiły wskutek działania wysokiego napięcia elektrycznego. Jedną z przyczyn wypadków jest zły stan techniczny instalacji elektrycznej i trudniejsze warunki jej eksploatacji (wilgotność, kontakt z korodującymi czynnikami chemicznymi itp.)

Obory, chlewnie, kurniki, pieczarkarnie, szklarnie – to często pomieszczenia ciasne i wilgotne, o mokrej, przewodzącej prąd podłodze (np.: betonowej), z odsłoniętymi elementami metalowych konstrukcji i instalacji. Zagrożenie potęguje rodzaj stosowanego zabezpieczenia, jakim najczęściej jest bezpiecznik topikowy, tzw. korek. Obecność wilgoci, amoniaku lub siarkowodoru w powietrzu szkodliwie oddziałuje na izolacje instalacji oraz przyspiesza korozję styków i przewodów elektrycznych. W efekcie często dochodzi do „przepalania się” bezpieczników.

Jeżeli chcemy bezpiecznie eksploatować instalacje i urządzenia elektryczne należy zastosować się do kilku zasad:
• Nie dotykać mokrymi lub skaleczonymi dłońmi części urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Każdorazowo przed użyciem elektronarzędzi sprawdzić stan ich obudowy, izolacji przewodów zasilających, wtyczek i gniazd wtykowych
• Podczas prac z użyciem elektronarzędzi unikać klękania na przewodzącym podłożu (ziemi, betonie)
• Nie opierać się o uziemione metalowe przedmioty
• Nie dotykać jednocześnie jedna ręką urządzeń elektrycznych, a drugą –uziemionych przedmiotów i konstrukcji
• Unikać podłączania maszyn i urządzeń do zasilania za pośrednictwem przedłużaczy leżących na ziemi, zwłaszcza na drogach komunikacyjnych - łatwo wtedy o uszkodzenie izolacji przewodów zasilających.

Pamiętajmy także o dzieciach. Nie pozwalajmy im przebywać w pobliżu urządzeń pod napięciem. Nie dopuszczajmy aby wspinały się na słupy elektryczne a gniazda wtyczkowe, z których nie korzystamy, zaślepmy odpowiednimi zatyczkami.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki. W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby zapobiegania porażeniu prądem elektrycznym a także zasady BHP w gospodarstwach rolnych.

Ponadto zachęcamy do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce bezpieczeństwa w rolnictwie.
Specjalista Alicja Fic
PT KRUS Polkowice
Materiały źródłowe - broszury


 
Top! Do góry