• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
OGŁOSZENIE O NABORZE Drukuj
poniedziałek, 25 listopada 2019
Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: konserwator – odczytywacz wodomierzy – 1 etat.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy” w sekretariacie Urzędu Gminy w Żukowicach lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019r., do godz. 14.30. Decyduje data faktycznego wpływu do urzędu.

Szczegóły ogłoszenia na stronie na stronie BIP
 
 
Top! Do góry