• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA PROJEKT MURALU Drukuj
piątek, 29 listopada 2019
Informujemy, że Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Żukowice nr 100/2019 z dnia 16.09.2019 r. dokonała oceny prac konkursowych zgłoszonych w konkursie na projekt muralu ściennego na obiekcie położonym na terenie Gminy Żukowice.

W wyznaczonym w  terminie do dnia 31.10.2019 r. zostało złożonych 11 prac, które podlegały ocenie.

Po przeanalizowaniu zgłoszonych projektów  członkowie Komisji uznali, że poziom artystyczny prac konkursowych jest niezadowalający i podjęli decyzję o unieważnieniu konkursu co jest zgodne z zapisami Regulaminu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie .
 
Top! Do góry