• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ASF Drukuj
środa, 04 grudnia 2019
Dnia 03.12.2019 r.  o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie - Pana Ryszarda Toczyłowskiego oraz Pana Krzysztofa Żelaznego - Inspektora Weterynaryjnego,  dla hodowców trzody chlewnej.

W związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu głogowskiego oraz ujęciu Gminy Żukowice w strefie czerwonej,  spotkanie miało na celu  przestawienie informacji na temat choroby m.in. zapobieganiu jej rozprzestrzenianiu, zasad postępowania w strefach oraz informacje o dodatkowych działaniach podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii w obrębie strefy czerwonej obowiązują następujące ograniczenia:
- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
- istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

Poza strefę czerwoną w granicach Polski: przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
- dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
- muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
- zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, w stadzie mogą wystąpić padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia (lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów) należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF.
 

ZDJĘCIA - galeria
 
Top! Do góry