• czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
wtorek, 04 sierpnia 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 r. - TERMIN OD 03.08.2020 R. DO 31.08.2020 R.
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
Uprzejmie informujemy, że od 3 do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca  2020 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.
Więcej…
 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI
piątek, 31 lipca 2020
Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe w związku z treningiem systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Uruchomienie syren przeprowadzone zostanie w ramach wojewódzkiego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń oraz dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Sposób przekazania sygnału: godzina 17.00 ,,ogłoszenie alarmu” modułowy dźwięk syren w okresie trzech minut.
Więcej…
 
PRACE REMONTOWE PODDASZA W ŚWIETLICY W NIELUBI ZAKOŃCZONE
czwartek, 30 lipca 2020
Dobiegły końca prace remontowe na poddaszu budynku świetlicy wiejskiej w Nielubi.

Prace polegały na rozebraniu desek podłogowych, usunięciu polepy, dociepleniu stropu wełną mineralną oraz wykonaniu ciągów komunikacyjnych z płyt OSB. Prace te miały na celu odciążenie stropu z uwagi na duże ugięcia belek stropowych. Wartość wykonywanych prac to kwota ok. 115.000,00 zł.

Ponadto wykonany został remont sufitu w sali komputerowej w bibliotece oraz na sali głównej w świetlicy wiejskiej.  Sufit podwieszany typu Armstrong wraz z oświetleniem wykonany został w czytelni biblioteki. Natomiast sufit w  świetlicy w Nielubi został wykonany z płyt gipsowo-kartonowych.  Wartość wykonanych prac to kwota ok. 50.000,00 zł.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 30 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/4 i 31/5 w obrębie Kamiona w gminie Żukowice

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 30 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi.
Więcej…
 
DOŻYNKI GMINNE 2020 - ODWOŁANE - ZAPRASZAMY NA MSZE DZIĘKCZYNNE
środa, 29 lipca 2020
Szanowni Mieszkańcy !

Z przykrością informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z wciąż panującym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a także zakazem dotyczącym organizacji imprez masowych i organizowaniem zgromadzeń publicznych, tegoroczne dożynki Gminy Żukowice zaplanowane na dzień 22 sierpnia 2020r.    ZOSTAJĄ ODWOŁANE.
Więcej…
 
OSP KŁODA MA „NOWĄ” REMIZĘ!
wtorek, 28 lipca 2020
Właśnie zakończył się długo wyczekiwany przez strażaków remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kłoda. Po remoncie obiekt wygląda jak nowy.

Na tę inwestycje strażacy ochotnicy czekali wiele lat. - To kolejny krok w kierunku zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Żukowicemówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy.Chcemy, by strażacy mieli odpowiednie warunki do pracy. Nierzadko ratują przecież nasze mienie, a nawet życie.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 27 lipca 2020
Wójt Gminy Żukowice ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację  zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej".

wyniki konkursu na stronie BiP
 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA NA GÓRZE ŚW. ANNY
poniedziałek, 27 lipca 2020
25 lipca kościół obchodzi Dzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji, w niedzielę 26.07.2020 r. na Górze św. Anny, w gminie Żukowice odbyło się poświęcenie samochodów.

Tuż przy wzgórzu na którym stoi zabytkowy kościół jak co roku odbyła się msza odpustowa. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, przybyło wielu wiernych z całego regionu, aby poświecić swoje auta i motocykle. Święcenie pojazdów tutaj to już tradycja.
Więcej…
 
ZMIANY ZASAD SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH – SUSZA 2020
piątek, 24 lipca 2020
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1009)  zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.
Więcej…
 
24 LIPCA- ŚWIĘTO POLICJI
piątek, 24 lipca 2020
 
KOLEJNA WYREMONTOWANA DROGA W GMINIE
czwartek, 23 lipca 2020
Miło nam poinformować Państwa, że dobiegły końca prace związane z remontem drogi nr 100047D w miejscowości Kłoda w ramach zadania „KŁODA remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

Dzięki pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 97.000,00 zł oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi możliwy był kolejny remont drogi, tym razem  na odcinku Kłoda - granica gminy – mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt gminy Żukowice.

Remont drogi zakładał wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 970 m oraz szerokości 4,5 m na istniejącej podbudowie wraz z obustronnym utwardzeniem przepuszczalnym pobocza na szerokości 0,5 m.
Więcej…
 
STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻUKOWICE – PRZYPOMINAMY, ŻE NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 31 LIPCA
środa, 22 lipca 2020
Przypominamy, że do końca lipca (tj. do 31.07.2020 r.) trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zarówno dla uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Żukowice jak i dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żukowice w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Żukowice.

Szczegółowe kryteria
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Żukowice, znajdują się w UCHWALE NR IX/75/2019 RADY GMINY Żukowice (do pobrania poniżej).
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ NA GÓRZE ŚW. ANNY
środa, 22 lipca 2020
 
RUSZYŁA NOWA APLIKACJA naMIEDZI PROMUJĄCA REGION ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
wtorek, 21 lipca 2020
Zainstaluj, zainspiruj się, odkrywaj - KGHM Polska Miedź S.A. oraz samorządy Dolnego Śląska zapraszają mieszkańców i turystów do zwiedzania nieznanych miejsc w Zagłębiu Miedziowym.

Jest to możliwe, dzięki darmowej aplikacji na telefony komórkowe „naMIEDZI”, która zabierze użytkowników w intrygującą podróż po regionie. Aplikacja na telefony wystartowała z ponad 20 trasami między Legnicą, a Głogowem.
Więcej…
 
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY
wtorek, 21 lipca 2020
Szanowni Mieszkańcy !

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram odczytów wodomierzy na miesiąc sierpień i wrzesień 2020 r.
Więcej…
 
NOWE SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 21 lipca 2020

 
Miło nam poinformować, iż zakończyły się właśnie prace polegające na montażu pierwszych siłowni zewnętrznych w Naszej Gminie. Zamontowane zostały one w czterech miejscowościach: Glinicy, Czernej, Szczepowie i Dobrzejowicach.  

Zakupiony i zamontowany sprzęt ma pomóc mieszkańcom doskonalić tężyznę fizyczną, równowagę, zwinność oraz koordynację ruchową, a tym samy pozwoli zadbać o własne zdrowie, które jest najważniejsze – mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt gminy.
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM - GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO
poniedziałek, 20 lipca 2020
Celem Konkursu "GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO" jest wykonanie fotografii okazujących najciekawsze obiekty i piękno natury na terenie gminy Żukowice, a ponadto:
 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
- prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.
- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.
- fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice.
- promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii.
Więcej…
 
NOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA W REMIZIE OSP KROMOLIN
poniedziałek, 20 lipca 2020
Jest już bezpieczniej w remizie OSP Kromolin. Właśnie dobiegły końca prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Kromolinie.  Zakres prac obejmował wymianę rozdzielni głównej oraz obwodu WLZ od szafki licznikowej do rozdzielni głównej. Ponadto wykonano  montaż nowej szafki licznikowej wraz ze zmianą lokalizacji na słupie przy remizie. W ramach zadania wymieniono również całą instalację na obiekcie, zamontowano nowe oświetlenie główne, oświetlenie ewakuacyjne oraz zamontowano nowy osprzęt instalacyjny i instalację alarmową.

Łączna wartość zadania to kwota blisko 8.000,00 złotych.

Modernizacja  instalacji elektrycznej wpłynie na poprawę warunków technicznych  obiektu, a przede wszystkim bezpieczeństwo jego użytkowników.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM
poniedziałek, 20 lipca 2020
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 20.07.2020 r. ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze z gradem/1 stopnia
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 22: dnia 20.07.2020 r.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 212
Top! Do góry