• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
wtorek, 04 sierpnia 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
CORAZ WIĘCEJ AKTÓW WANDALIZMU W GMINIE ŻUKOWICE
czwartek, 30 kwietnia 2020
SZANOWNI MIESZKAŃCY !

W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu
na terenie naszej gminy , Wójt Gminy Żukowice zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców, aby w trosce o wspólne dobro reagować na tego typu zachowania.

Zniszczone wiaty przystankowe, pogięte i uszkodzone znaki - to praktycznie codzienność. W ostatnim czasie, po raz kolejny została zniszczona zastawka regulująca przepływ  wody w rowie melioracyjnym w Brzeg Głogowskim.

Pragniemy zaznaczyć, że tego typu urządzenia są jednym z głównych rozwiązań regulacyjnych dla gospodarki wodnej i gwarantują zatrzymanie nadmiernego odpływu wody lub jej piętrzenie na rowach, a ich prawidłowe funkcjonowanie jest ważne szczególnie w okresie suszy.
Więcej…
 
ZACHĘCAMY DO SAMODZIELNEGO ODCZYTU WODOMIERZY
czwartek, 30 kwietnia 2020
Przypominamy, że z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, spis liczników wodomierzy i praca inkasenta w terenie nadal zostaje wstrzymana.

W wiązku z powyższym ponownie zachęcamy do samodzielnego odczytu wodomierzy i przekazania jego wskazania poprzez elektroniczne kanały komunikacji:

- telefonicznie: 76 831 42 41 (609 585 521)

- SMS: 609 585 521

Więcej…
 
POZYSKALIŚMY 560.000,00 ZŁ NA ZAKUP AUTA ŚREDNIEGO DLA OSP DOBRZEJOWICE
wtorek, 28 kwietnia 2020
Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny zwiększymy bezpieczeństwo Naszej Gminy i Powiatu Głogowskiego. Właśnie otrzymaliśmy informację, że w budżecie państwa zabezpieczone zostały środki finansowe na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejowicach – jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Na podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Gmina otrzyma środki finansowe w następującym modelu finansowania:
  • Wartość pojazdu – 760.000,00 zł
Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW. MYCIE ORAZ DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW.
poniedziałek, 27 kwietnia 2020
Urząd Gminy Żukowice  informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żukowice firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW:
28.04.2020 r. - SŁONE; KŁODA; SŁOĆWINA; KROMOLIN; SZCZEPÓW; DOMANOWICE; ZAMECZNO
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 27 kwietnia 2020
Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godzinie 18:00 odbędzie się zdalna XVII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice, zwołana na wniosek Wójta Gminy Żukowice,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok
4. Zamknięcie sesji
Więcej…
 
TRWA BUDOWA CHODNIKA W M. NIELUBIA
piątek, 24 kwietnia 2020
Trwają intensywne prace związane z budową chodnika w m. Nielubia. Choć droga nr 100046 D jest jeszcze placem budowy -  już niebawem mieszkańcy Nielubi  będą mogli poruszać się bezpiecznym ciągiem pieszym.

Budowany obecnie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na całej długości drogi – od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - do budynku nr 85 to zadanie, na które mieszkańcy tej części miejscowości czekali wiele lat. Chodnik będzie posiadał zmienną szerokość - śr. 1,5 m - min. 0,5 m.

Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego planuje się wykonanie dwóch przejść dla pieszych (oznakowanie poziome wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym) oraz wymianę 12 opraw oświetleniowych na nowe LED.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA ZAKUP I MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH
wtorek, 21 kwietnia 2020
Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe. Tym razem skutecznie pozyskaliśmy pieniądze  na zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Szczepów, Dobrzejowice, Czerna i Glinica. Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał już umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Rekreacja i integracja na sportowo w Gminie Żukowice”.

- „Wniosek na to zadanie został złożony jeszcze w październiku 2019 roku. Mieszkańcy od wielu lat wykazują się dużą aktywnością na rzecz inicjatyw podnoszących jakość życia w najbliższej okolicy, dlatego mamy nadzieję, że kiedy sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje, zakupiony sprzęt pomoże mieszkańcom doskonalić tężyznę fizyczna, równowagę, zwinność czy koordynację ruchową, a tym samym pozwoli zadbać o własne zdrowie” – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.
Więcej…
 
MOŻNA UBIEGAĆ O ODROCZENIE TERMINU SPŁATY ZADŁUŻENIA W ARIMR
poniedziałek, 20 kwietnia 2020
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY ! TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2020 ROKU !!!
piątek, 17 kwietnia 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach ww. konkursu WFOŚiGW pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 30% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZEK ORAZ SPOSÓB ICH STERYLIZACJI
czwartek, 16 kwietnia 2020
 
 
 
MASKI, PŁYNY, KOMBINEZONY. GMINA ŻUKOWICE I KOTLA WSPIERAJĄ GŁOGOWSKI SZPITAL.
środa, 15 kwietnia 2020
Gminy Żukowice i Kotla przekazały głogowskiemu szpitalowi specjalistyczne maseczki ochronne FFP2, płyny do dezynfekcji oraz kombinezony ochronne.

Wcześniej Gmina Żukowice przekazała niezbędny sprzęt jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom OSP z terenu gminy. Pakiet maseczek, częściowo zakupionych, a częściowo uszytych przez Panie z terenu naszej gminy trafił również do Naszych mieszkańców.

- „Wraz z Gminą Kotla postanowiliśmy również zasilić Głogowski Szpital Powiatowy. Dzisiaj (15.04.) przekazaliśmy pracownikom szpitala 500 maseczek, 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 38 kombinezonów”- mówi Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY
środa, 15 kwietnia 2020
Łącznie 20 nowych laptopów trafi do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

Gmina Żukowice
zakupi je w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła”, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na które pozyskała 45.000,00 złotych.

- Wielu uczniów nie posiada odpowiedniego sprzętu komputerowego, aby w obecnej sytuacji móc realizować podstawy programowe w edukacji. Pozyskane środki pozwolą zakupić 20 laptopów, mamy nadzieję, że sprzęt komputerowy choć w małym stopniu przyczyni się i pomoże w nauce naszej młodzieży - mówi Krzysztof Wołoszyn , Wójt Gminy Żukowice.
Więcej…
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
piątek, 10 kwietnia 2020
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ - OD 16.04. MASECZKI OBOWIĄZKOWE
czwartek, 09 kwietnia 2020
Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużono obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.
 
Egzaminy najwcześniej w czerwcu.

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
Więcej…
 
MASECZKI OCHRONNE DLA MIESZKAŃCÓW
środa, 08 kwietnia 2020
Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Żukowice podjęliśmy działania związane z zaopatrzeniem Naszych Mieszkańców w maseczki ochronne.

Zakupione przez Gminę maseczki będą rozprowadzane za darmo. Ilość dostarczonych maseczek będzie uzależniona od ilości osób zgłoszonych w deklaracji opłaty za śmieci. 

Od piątku tj. 10.04. od godzin popołudniowych rozpoczynamy dystrybucję maseczek wśród naszych mieszkańców dzięki uprzejmości i pomocy strażaków naszych gminnych jednostek OSP. Akcję planujemy zakończyć w przyszłym tygodniu.
Więcej…
 
BUDOWA CHODNIKA W NIELUBI – RUSZA KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY DROGI W M. NIELUBIA
środa, 08 kwietnia 2020
Rozpoczęły się już prace budowalne na budowie chodnika w m. Nielubia. To kontynuacja wieloetapowej inwestycji związanej z przebudową drogi, którą gmina rozpoczęła w ubiegłym roku. Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i renowacji odwodnienia przyszedł czas na długo wyczekiwany ciąg pieszy.

Aktualnie wzdłuż nowo wyremontowanej drogi pobocze posiada nawierzchnię gruntową, która w porze deszczowej uniemożliwia poruszanie się pieszych. Budowa chodnika wykonana będzie na całej długości drogi – od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - od budynku nr 58 do budynku nr 85.
Więcej…
 
INFORMACJA GOPS
środa, 08 kwietnia 2020
Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi w dniu 10.04.2020r. (piątek) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.00.

                                                                      
                                                            Za utrudnienia przepraszamy.


 
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WE WROCŁAWIU
wtorek, 07 kwietnia 2020
W związku ze zbliżającym się okresem kwitnienia sadów, rzepaku oraz innych plantacji nektarodajnych i dziko rosnących roślin w załączeniu przedstawiamy komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu „Właściwe stosowanie środków ochrony roślin” oraz plakat opracowany z udziałem Wojewody Dolnośląskiego „Chroń owady zapylające”.

Rok 2020 został ogłoszony przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”, a w Polsce zainaugurował go 7 stycznia br. Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Hasłem przewodnim „Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin” jest: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”, a jego celem między innymi zwrócenie społeczeństwu uwagi na fakt, jak duże znaczenie mają rośliny na życie na Ziemi.
Więcej…
 
7 KWIETNIA - DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA
wtorek, 07 kwietnia 2020
 
RAZEM W WALCE Z KORONAWIRUSEM
poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żukowice,

Zdrowie i bezpieczeństwo przede wszystkim. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną oraz wciąż spodziewany szczyt zachorowań, podjęliśmy decyzję o rezygnacji ze wszystkich uroczystości i  imprez zaplanowanych na terenie Gminy Żukowice do końca czerwca. Trudno jest również określić na tą chwilę jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych miesiącach i choć wierzymy wszyscy, że niebawem będzie już po wszystkim, to środków ostrożności nigdy za wiele. Na zabawę przyjdzie jeszcze czas.  

 

By wspomóc walkę z COVID-19 Gmina Żukowice, wraz z innymi samorządami Zagłębia Miedziowego, zdecydowała się na wsparcie szpitala zakaźnego w Bolesławcu, gdzie trafiają pacjenci z naszego regionu z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Kwota 250.000,00 zł pozwoli na stworzenie stanowiska intensywnej terapii, w skład którego wchodzi: łóżko z materacem, szafka przyłóżkowa, respirator, kardiomonitor, monitor do pomiaru rzutu serca, pompa infuzyjna (osiem sztuk), stacja dokująca do pomp, stojak do stacji dokującej, pompy do żywienia, ssak elektryczny oraz parawan na kółkach.

Wsparcie finansowe zaoferowały gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków i Radwanice oraz Powiat Polkowicki, a także gminy Kotla i Żukowice z Naszego powiatu głogowskiego.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 212
Top! Do góry