• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
wtorek, 04 sierpnia 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
środa, 01 lipca 2020
Gmina Polkowice Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Żukowice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.
Więcej…
 
POZYSKALIŚMY PONAD 112.000,00 ZŁ NA WYKONANY CHODNIK W NIELUBI
wtorek, 30 czerwca 2020
Miło nam poinformować Państwa, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żukowice dotację celową w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego to  kwota 112.210,00 zł - mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Gmina o wsparcie finansowe w ramach przedmiotowego konkursu wnioskowała jeszcze przed realizacją niniejszej inwestycji, która zakładała budowę chodnika po prawej stronie drogi 100046D w Nielubi na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do budynku nr 85. W ramach zadania udało się wykonać również dwa przejścia dla pieszych, wymianę 12 opraw oświetleniowych na nowe LED oraz dokonano odświeżenia wszystkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych wzdłuż cieku „Średni Potok”.
Więcej…
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE NA II-GIE PÓŁROCZE 2020 ROKU
poniedziałek, 29 czerwca 2020
Uprzejmie informujemy, że jest już ustalony i dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w systemie workowym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice na II-gie półrocze 2020 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Regulamin PSZOK dla Gminy Żukowice
 
ZAMKNIĘCIE DROGI GLINICA-ZABŁOCIE
piątek, 26 czerwca 2020
UWAGA!

ZAMKNIĘCIE DROGI GLINICA-ZABŁOCIE

W związku z planowanym przez Powiat Głogowski remontem drogi powiatowej nr 1021 D  na odcinku Glinica-Zabłocie informujemy, że droga zostanie zamknięta w dniach 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 26 czerwca 2020
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 26.06.2020 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Burze z gradem/ 1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 26.06.2020 do godz. 23:00 dnia 26.06.2020
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU ŚREDNIEGO DLA OSP DOBRZEJOWICE
czwartek, 25 czerwca 2020
Dnia 24 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie promesy na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejowice. W uroczystości udział wzięli między innymi: Wójt gminy Żukowice- Krzysztof Wołoszyn, zastępca  komendanta KP PSP w Głogowie- Paweł Dziadosz oraz przedstawiciele jednostki – prezes OSP Dobrzejowice Władysław Buka  oraz naczelnik Jarosław Szmidt. Gmina Żukowice jest jedną z 37 gmin które otrzymają auta strażackie na Dolnym Śląsku.

Łączna wartość promesy to kwota 560.000,00 zł z czego dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wynosi 350 000,00 zł, NFOŚiGW – kwota 210.000,00 zł, wkład finansowy Gminy 200.000,00 zł.
Więcej…
 
KOLEJNA DOTACJA – USUWANIE AZBESTU
czwartek, 25 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do Urzędu na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania. W ramach zadania usługa będzie polegała na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku,
2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – XIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 25 czerwca 2020

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 na sali wiejskiej w Kromolinie odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

Więcej…
 
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY
czwartek, 25 czerwca 2020
Szanowni Mieszkańcy


Przedstawiamy Państwu harmonogram odczytów wodomierzy na miesiąc lipiec 2020 r.Harmonogram na miesiąc LIPIEC 2020 r.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
środa, 24 czerwca 2020
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice".

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą  na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do 01 lipca 2020 r. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w postaci skanu lub faksem na nr 76 831 41 49.
Więcej…
 
PIERWSZE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻUKOWICE ”
środa, 24 czerwca 2020Pierwsza grupa e-aktywnych, w Gminie Żukowice podnosi swoje kompetencje cyfrowe. Dnia 18.06.2020 r. szkolenie z obsługi komputera rozpoczęła grupa z Koła Gospodyń Wiejskich w Kromolinie.

Wybrany temat to „Moje finanse i transakcje w sieci”. Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają  praktyczną wiedzę i umiejętności korzystania z Internetu i komputera, które to w obecnych czasach stanowią ważne narzędzia, przydatne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć, które w zależności od potrzeb grupy rozkładane są na 2-3 dni szkoleń. Szkolenia odbywają się w ramach projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Żukowice" na realizację, którego pozyskano środki unijne w ramach Programu Polska Cyfrowa.

W celu zapisania się na BEZPŁATNE szkolenia
Więcej…
 
STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻUKOWICE – NABÓR WNIOSKÓW DO 31 LIPCA
poniedziałek, 22 czerwca 2020
Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zarówno dla uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Żukowice jak i dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żukowice w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Żukowice.

Termin składania wniosków – do 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendium Wójta Gminy Żukowice, znajdują się w UCHWALE NR IX/75/2019 RADY GMINY Żukowice (do pobrania poniżej).

Wysokość przyznanego stypendium, uzależniona będzie od posiadanych środków w budżecie Gminy Żukowice na ten cel oraz liczby wniosków złożonych w terminie i zaakceptowanych do przyznania stypendium.
Więcej…
 
OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY - GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO
piątek, 19 czerwca 2020
Jutro pierwszy dzień kalendarzowego lata, dlatego już dziś ogłaszamy konkurs fotograficzny pn.

"GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE
– cztery pory roku - LATO”
.
 
Celem Konkursu jest wykonanie fotografii okazujących najciekawsze obiekty i piękno natury na terenie gminy Żukowice, a ponadto:
 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
- prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.
- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.
- fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice.
- promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii.
Więcej…
 
MAMY KOLEJNE 45 000 ZŁ NA LAPTOPY DLA UCZNIÓW
czwartek, 18 czerwca 2020
Gmina Żukowice pozyskała kolejne 45 000 złotych na zakup laptopów dla uczniów Gminy Żukowice, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Projekt realizowany pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Żukowice ubiegała się o 100% dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i uzyskała dofinansowanie, za które uda się  zakupić kolejne 18 laptopów.
Więcej…
 
PROGRAM GRANTOWY NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - WYKAZ AUDYTORÓW
czwartek, 18 czerwca 2020
Informujemy, że na stronie projektu Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji jest dostępny wykaz audytorów uprawnionych do wykonania audytów uproszczonych, będących załącznikiem do wniosku o przyznanie grantu: https://tiny.pl/7wvr6

Przypominamy, że dla wszystkich inwestycji konieczne jest sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego, który zgodnie z założeniami potwierdzi redukcję emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa).
Więcej…
 
KUŹNIA AKTYWNYCH POZYTYWNYCH 60+
czwartek, 18 czerwca 2020
AKTYWNI – POZYTYWNI  – to cykl spotkań i warsztatów rozwijających kreatywność, zdobycie wiedzy i  integrujących międzypokoleniową grupę  uczestników ze Wzgórz Dalkowskich.

Projekt trwa od maja do końca grudnia 2020 r.

Zapraszamy seniorów (60+) do udziału !


Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez:
– warsztaty i szkolenia wyjazdowe
– spotkania
– programy aktywności
– współpracę z NGO i JST

Tematyka projektu:
- Praca z wartościami
- Doskonalenie kompetencji Liderskich
- Cyber przestrzeń jako nowa forma komunikacji społecznej
- Komunikacja w działaniu społecznym
Więcej…
 
KONKURS DLA ROLNIKÓW - „ UPADEK TO NIE PRZYPADEK”
środa, 17 czerwca 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach w tym ponad połowa  z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są działania mające na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków. W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP podczas wykonywania codziennych pracy związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych , wchodzenia po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi.
Więcej…
 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi uprzejmie informuje, że w dniu 17.06.2020r. (środa) od godziny 10.00 będzie wydawana żywność dla osób posiadających wcześniej wydane skierowania uprawniające do odbioru żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) za pośrednictwem Caritas. Osoby uprawnione do pobierania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Żukowic (przy punkcie przyjęć Dzielnicowego).

W związku z panującą pandemią prosimy, by osoby odbierające żywność miały ubrane maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe i zachowały 1,5 m odstępu od innych oczekujących. W przypadku długiej kolejki prosimy oczekiwać w samochodach.
 
RAPORT O STANIE GMINY ŻUKOWICE ZA 2019 ROK
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Żukowice. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Żukowice, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Więcej…
 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - NABÓR RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
poniedziałek, 15 czerwca 2020
W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
- pełnoletnich;
- zamieszkałych w danej gminie;
- posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
- posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
- które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 212
Top! Do góry